Home
Renata Wiktoria (Green)
 
State: NY
Political Party: Green
Gender: Female
Marital Status: married
Website: http://vizja.pl/studia-wyzsze/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi,ws49
About Renata Wiktoria:
Pozyskiwanie pracowników i motywowanie ich do pracy czy też kompetencje menadżerskie są wysoko cenione w każdym przedsiębiorstwie. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest działaniem usprawniającym powiększanie jakości i wydajności pracy, przez użycie fachowych technik zatrudnienia, szkolenia pracowników, analizy i opisu stanowisk. warszawa zarządzanie zasobami ludzkimi - po skończonej nauce będziesz miał wiedzę z obszaru kierowania zasobami ludzkimi, dowiesz się jak rekrutować, motywować i przekonywać do rozwoju pracowników.
 
 
Invite your friends!